Το Κέντρο

Η Ιστορία μας - Το Έργο μας

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου έχει εξυπηρετήσει ως τα τέλη του 2020, 8.528 παιδιά, εφήβους, ενήλικες και παράλληλα καθοδηγεί και στηρίζει με κάθε τρόπο τις οικογένειές τους.
Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στελεχώνεται από 106μελές εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοπεδικό, εργοθεραπευτή, μουσικοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, γυμναστή ειδικής φυσικής αγωγής, παιδαγωγό προσχολικής αγωγής, ψυχολόγο-σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, νοσηλευτή κ.λπ.) ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών.

Το "ΚΕΝΤΡO ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ" είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στη Χίο το Μάρτιο του 1996. Ως ειδικά πιστοποιημένος φορέας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, βασιζόμενος στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, σκοπός του είναι η ποιοτική παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στους τομείς της Ψυχικής Υγείας και της Ειδικής Αγωγής. Επίσης, στοχεύει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, ερευνητική μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας, αγωγή – ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Έχει πολλαπλή μορφή δραστηριοποίησης και λειτουργίας και διαθέτει τις εξής δομές/τμήματα:

Η Ιστορία μας

1996
Μία ομάδα 14 καταξιωμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας εμπνεύστηκε στη Χίο, την ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Η έλλειψη κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου σε όλο το Β. Αιγαίο για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειες αυτών, σε θέματα ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής αποτέλεσε το κίνητρο για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Πρώτο «σταθμό» αποτέλεσε η έναρξη του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων που λειτουργεί ως Α’ Βάθμια μονάδα ψυχικής υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες θεραπείες για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές.
2002
Από το 2002 το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από το Τμήμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 στοιχ. Δ του Ν. 2472/1997.
2005
Από το Νοέμβριο του 2005 το Κ.Π.Ε. είναι Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (κωδ. Νο 1314ΑΕΝ11097068Ν/0231), σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1453/τ.Β/21-10-05 ΦΕΚ)
2007
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
είναι γεγονός και λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου. Είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς». Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα για τους κατοίκους των νησιών Χίου, Οινουσσών και Ψαρών. Διαθέτει την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.147422/13.10.2008 άδεια ίδρυσης και την υπ’ αριθμ. αριθμ.Υ5β/Γ.Π.82961/10.11.2014 άδεια λειτουργίας σύμφωνα με αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας.
2008
Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου δηλώνει δυναμικά την παρουσία του και στην Αθήνα, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου», έχει έδρα το Περιστέρι και λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 15-22 ετών) με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» και διαθέτει την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.82393/18-6-2009 άδεια ίδρυσης και την υπ’ αριθμ.Υ5β/Γ.Π.82959/10-11-2014 άδεια λειτουργίας σύμφωνα με αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας.
2010
Τον Νοέμβριο του 2010 το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου απέκτησε επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για την ανάληψη έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3764/09.11.2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Την ίδια χρονιά, ξεκινά τη λειτουργία του, στο Περιστέρι Αττικής, το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης & Αποκατάστασης Ατόμων με Δ.Α.Φ. «Ηλίανθος» που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές τους.
2014
Συστήνεται το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων στη Χίο το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων άνω των 18 ετών με ψυχικές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές.
2015
Με σκοπό την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης ξεκινά τη λειτουργία του το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης. Επιπλέον σκοπός είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.
2017
Από τον Ιούνιο του 2017 το Κ.Π.Ε. έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (αριθμός μητρώου 170704455259), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υπ’ αριθμ. 22262/1-6-2017 έγγραφο).
2018
Συστήνεται η Ειδική Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οσελότος», στην Αθήνα Σκοπός της Μονάδας «Οσελότος» είναι η ολιστική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Με πολύ μεγάλη επιμονή και υπομονή, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναπτύσσεται, εμπλουτίζοντας συνεχώς το αρχικό όραμά του. Και συνεχίζει, πιστό στις αρχές που όρισαν την ίδρυσή του, παρά τις δυσκολίες των καιρών, με δέσμευση για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του.

Άλλες Δράσεις


Η προαγωγή και διάδοση επιστημονικού έργου είναι άμεσα συνυφασμένη με τη λειτουργία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, το οποίο στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην έγκυρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Το προσωπικό του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου έχει σταθερή παρουσία στην επιστημονική κοινότητα με συμμετοχή σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά συνέδρια, συντονίζει την οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού με σεμινάρια, τη συνεργασία με πανεπιστήμια και κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, τη σύνταξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας νέων επιστημόνων και δράσεις ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας σε σχολεία, ΜΜΕ (άρθρα και συνεντεύξεις). 

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς. 
Η δραστηριότητα του Κ.Π.Ε. περιλαμβάνει επίσης :
  • Συμμετοχή στην ομάδα Πρωτοβουλίας Σύστασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου από το 2000 και ιδρυτικό μέλος του Κοι.ΣΠ.Ε. Χίου από το 2004.
  • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος στο Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
  • Συμμετοχή στην Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ
  • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. στο Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και οικογένειες.
  • Έκδοση δύο βιβλίων :
    1. Τίτλος: «Δυσκολίες στην Ανάπτυξη της Κίνησης και του Λόγου. Οι επιπτώσεις στη σχολική ζωή», Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, 2008
    2. Τίτλος: «Συναισθηματική Νοημοσύνη για παιδιά προσχολικής ηλικίας», Σύμπραξη Comenius Regio, 2013

Πολιτική διασφάλισης προστασίας των παιδιών


Κάθε εργαζόμενος του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.), θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται με πρωταρχικό σκοπό την προστασία του παιδιού.

01
Η διασφάλιση και προαγωγή της ευημερίας των παιδιών που κακοποιούνται ή διατρέχουν κίνδυνο κακοποίησης ή παραμέλησης αποτελεί προτεραιότητα, όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
04
Μερικά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της κατάστασής τους και γι’ αυτό ο σχεδιασμός παρέμβασης και η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ευημερία τους.
07
Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι του Κ.Π.Ε., ανάλογα με την κάθε ειδικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με:

•           τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιδοψυχίατρων

•           τον Κώδικα Δεοντολογίας Ειδικών Παιδαγωγών
02
Ακούγοντας και  εμπλέκοντας τα παιδιά εμπλοκής και τις οικογένειές τους είναι ένα βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής τους στις συζητήσεις, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που τους αφορούν.
05
Προωθείται η ένταξη των παιδιών, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή την προέλευσή τους, παρέχοντας υπηρεσίες που μεγιστοποιούν την προστασία, την πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση, την ποιότητα ζωής, τις ευκαιρίες και την ανεξαρτησία εμπεριέχοντας τις θρησκευτικές, γλωσσικές, εθνικές διαφορές ή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.
08
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ισότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί / προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα εκτιμώμενες ανάγκες τους.
03
Τα παιδιά και οι οικογένειές τους λαμβάνουν τις απαντήσεις και τις υπηρεσίες που τους αφορούν ως συμμέτοχοι στην επίλυση προβλημάτων, αποφεύγοντας όπου είναι δυνατόν τη ρήξη της οικογένειας, την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων και την προώθηση της ανάπτυξης τη ζωής των παιδιών.
06
Οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και παραδίδονται κατά τρόπο που να εξουσιοδοτεί τα παιδιά  με τρόπο που να απαιτούν να διαφυλάσσεται και να σέβεται κανείς την αξιοπρέπεια τους και να τα βοηθά να ζήσουν μια γεμάτη ζωή όσο το δυνατόν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες εκπληρώνουν τις ευθύνες τους για την ασφάλεια των παιδιών.
09
Τα παιδιά και οι οικογένειές τους να συμμετέχουν στις εκτιμήσεις των αναγκών τους και οι προσεγγίσεις να είναι συντονισμένες στην επίτευξη αυτών.

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.