Ειδήσεις

Newsletter - Gallery- Videos - Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για το Υποέργο 3

για την αγορά αυτοκινήτου...

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (ΚΠΕ) είναι δικαιούχος της οριστικά ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ», με MIS 5031713. Ως Δικαιούχος της Πράξης υλοποιεί το Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ».
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση, προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια του Είδους: «Αυτοκίνητο (Επιβατικό – 4 Θέσεων – Βενζινοκίνητο / CPV 34100000-8)».

Ο προεκτιμούμενος προϋπολογισμός της δαπάνης του προς προμήθεια Είδους είναι 9.401,70 € πλέον Φ.Π.Α. 17%. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κατά συνέπεια,
το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου / Διάγνωση – Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (ΚΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές τους, σύμφωνα με:
1) Το εγκεκριμένο με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση - ΚΠΕ Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
2) Την υπ. αρ. 1/2019 Μελέτη.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, μέχρι και την 26/07/2019 και ώρα 15:00 μ.μ, στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, στην Διεύθυνση Εγκρεμού 30, Τ.Κ.82132, Χίος (υπόψη κ. K. Μπουλαζέρη), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.
Η Μελέτη, το έντυπο Τεχνικής Προσφορά (Παράρτημα Ε’ της Μελέτης) και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΣΤ’ της Μελέτης) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: www.kpechios.gr

Η ανάθεση της Προμήθειας θα γίνει ακολουθώντας (α) τις προβλέψεις του εγκεκριμένου με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση Εγχειριδίου Διαδικασιών και (β) τις προβλέψεις της υπ. αρ. 1/2019 Μελέτης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της τιμής μονάδος της μελέτης.

Οι Οικονομικές Προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΣΤ’ της Μελέτης 1/2019). (Θα αξιολογηθούν μόνο οι Προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των Απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς – Παράρτημα Ε’ της Μελέτης).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση Εγχειριδίου Διαδικασιών.

Η συμβατική αξία του υπό προμήθεια Είδους θα πληρωθεί στον Προμηθευτή με 20% προκαταβολή με την παράδοση του, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του (και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή), με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εντός 2 μηνών θα καταβληθεί με την ανωτέρω διαδικασία το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που ορίζονται από το Νόμο.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση 

Δείτε εδώ τη Μελέτη

0
0
0
s2sdefault

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.