Ειδήσεις

Newsletter - Gallery- Videos - Άρθρα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2020-2021

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 – 2021 το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης θα υλοποιήσει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα...

 

Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ E-LEARNING ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TETEDU.GR 


1) «Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με το γονέα ατόμου με ΔΑΦ» (εξωτερική εκπαίδευση αμιγώς ασύγχρονο)

FINAL FINAL 640X100 BANNER TETE Β


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας με κλινική δραστηριότητα με άτομα με ΔΑΦ.
• Δομή: 6 εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης
• Κόστος: 75,00
• Διαθέσιμο τώρα στην πλατφόρμα (https://tetedu.gr/index.php/seminaria/guruPrograms/2-autismos/1-therapeytiki-sxesi)


Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.
Ώστε: Να είναι σε θέση να αναπτύξουν αποδοτικά αυτή τη σχέση και να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική

 

2) «Μιλώντας για την απώλεια και το πένθος».


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
• Δομή / Περιεχόμενο: 6 εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης
• Κόστος: 90,00
• Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από 10/12/2020


Σκοπός: Με όχημα την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση, την κλινική πρακτική και την τέχνη, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αποψεις και συμπεριφορές για το πως θα δουλέψουν με το πένθος και την απώλεια.
Ώστε: α) Οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας και β) να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής.

 

3) «Πρώτες βοήθειες σε περιβάλλον ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης»


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Δομή / περιεχόμενο: 11 ώρες εισηγήσεων, 4 ώρες βιντεοσκοπημένες οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών και 1 δοκιμασία αξιολόγησης
• Κόστος: 100,00
• Διαθέσιμο στην πλατφόρμα tetedu.gr από 1/2/2021


Σκοπός: Η απόκτηση γνώσεων και η κατάκτηση δεξιοτήτων πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης, στις τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης σε μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά σε περιβάλλον ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας,
Ώστε να: Εξοικειωθούν με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα και να μπορούν να τα χειριστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 

4) «Οι ειδικές θεραπείες από απόσταση» 2η σειρά


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς

Σκοπός: Η Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων ψηφιακών μέσων και στην προσαρμογή του θεραπευτικού πλαισίου, της στοχοθεσίας και του θεραπευτικού συμβολαίου με τους γονείς.

Ώστε να: Εξασφαλιστεί η συνέχιση και η ποιότητα του θεραπευτικού προγράμματος σε έκτακτες συνθήκες και σε καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την δια ζώσης θεραπεία.

 Διαθέσιμο από 1/12/2020

Διαδικτυακή, ασύγχρονη εκπαίδευση στην πλατφόρμα www.tetedu.gr
Δομή εκπαιδευτικού: 7 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 4 βιντεοσκοπημένες συνεδρίες και μια δοκιμασία αξιολόγησης
Κόστος: 110,00 ευρώ

FINAL 640X100 BANNER TETE 2Β

 

Β) ΜΙΚΤΗ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗ (ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GOOGLE MEET KAI ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 

 FINAL FINAL FINAL FINAL 640X100 BANNER BHMA KOINO TETE KOINOTIKES DOMES2

5) «Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε κοινοτικές δομές»

Σε συνεργασία με το "ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ"


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας
• Ημερομηνίες:
 Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 20/11/2020, 11/12/2020, 8/1/2021, 5/2/2021, 5/3/2021
 Εργαστήρια στο google meet: 5/12/2020, 19/12/2020, 23/1/2021, 20/2/2021, 20/3/2021
• Περιεχόμενο: 50 ώρες εκπαίδευσης (28 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 22 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
• Δομή: 5 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 5 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
• Κόστος: 480,00
• Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00
• Εγγραφές: Έως και 20/11/2020

Σκοπός: Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ώστε: Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

 

 

6) «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ»


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.
• Ημερομηνίες:
 Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 18/12/2020, 22/01/2021, 19/02/2021, 19/3/2021, 10/4/2021
 Εργαστήρια στο google meet: 9/1/2021, 6/2/2021, 6/3/2021, 3/4/2021, 17/4/2021
• Περιεχόμενο: 44 ώρες εκπαίδευσης (23 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 21 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
• Δομή: 5 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 5 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
• Κόστος: 450,00
• Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 380,00
• Εγγραφές: Έως και 8/12/2020

Σκοπός: Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

 

7) «Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (ΨΚΣΑ)»

FINAL FINAL 640X100 BANNER psksa mono


• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης με εμπειρία στις ΔΑΦ ή / και στη ψυχοθεραπεία
• Ημερομηνίες:
 Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 15/1/2021, 12/02/2021, 12/03/2021, 16/4/2021
 Εργαστήρια στο google meet: 30/1/2021, 27/2/2021, 3/4/2021, 8/5/2021
• Περιεχόμενο: 42 ώρες εκπαίδευσης (26 θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 16 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).
• Δομή: 4 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 4 εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας google meet.
• Κόστος: 500,00
• Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00
• Εγγραφές: Έως και 10/1/2021
Σκοπός: H εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ και τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας,
Ώστε: Να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ και να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.

 

8) «Εισαγωγή στην εκπαίδευση: Δουλεύοντας με παραβατικούς νέους με συνυπάρχουσες κλινικές οντότητες»

640X100 paravatikotita
• Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Ημερομηνίες: Αποστολή Βιντεοσκοπημένου υλικού 5/3/2021
Εργαστήρια σε πλατφόρμα google meet 12 & 13/3/2021
• Δομή / περιεχόμενο: 10 ώρες θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και 8 ώρες συζήτηση και εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
• Κόστος: 180,00
• Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 130,00
• Εγγραφές: Έως και 25/02/2021

Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές σε σχέση με την παραβατικότητα των νέων και τις συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές, εφαρμόσιμες στη δουλειά με αυτόν τον πληθυσμό, όπως αυτές προκύπτουν από τις κύριες θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις.

Ώστε: Να μπορούν να σχεδιάζουν ένα πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ατόμου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, σε πλαίσιο διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας και να μπορούν να καταρτίζουν ένα σχέδιο πρόληψης της παραβατικότητας, σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.kpechios.gr,
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
Τηλέφωνο: 2105731581

 

0
0
0
s2sdefault

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.