Ειδήσεις

Newsletter - Gallery- Videos - Άρθρα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019 - 2020

Kαι μέσω e learning - Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για early booking...

1) «Εκπαίδευση στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας». Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική (5η σειρά) 

 •  Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών
 • Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 - Μάιος 2020 
 • Ημέρα: Σάββατο /  Ώρες: 10 πμ – 3μμ
 • Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Αθήνα (Μετρό Ομόνοια)
 • Ημερομηνίες: 9 & 23/11/2019, 14 /12/2019, 11 & 25/1/2020, 15/2/2019, 7 & 21/3/2020, 9/5/2020
 • Δομή / Περιεχόμενο: 45 ώρες εισηγήσεων, 180 ώρες πρακτική άσκηση, 12 ώρες ατομική εποπτεία
 • Κόστος: 580,00
 • Ειδική τιμή: 490 ευρώ, για εγγραφές έως 30/9/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μόνο της θεωρητικής εκπαίδευσης / Κόστος 380 ευρώ

Στόχοι:
Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης.

Ώστε:
Να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης και να το υλοποιούν αποτελεσματικά.

 

2) «Οι Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας σε Κοινοτικές Δομές: Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα» - Σε συνεργασία με το κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ».

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας
 • Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020 (50 ώρες)
 • ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 315, Άγιος Δημήτριος (Μετρό Άγιος Δημήτριος)
 • Ημέρες: Σάββατο & Κυριακή / Ώρες: 10 πμ-3μμ
 • Ημερομηνίες: 23 & 24/11/2019, 11 & 12/1/2020, 8 & 9/2/2019, 7 & 8/3/2019, 4 & 5/4/2019
 • Δομή / Περιεχόμενο: Εισηγήσεις και πρακτική εξάσκηση 
 • Κόστος: 420 ευρώ
 • Ειδική τιμή: 350 ευρώ, για εγγραφές έως 15/10/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Στόχοι:
Η κατάκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής , τις συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ώστε:

Να μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας, σε κοινοτικές δομές.

 

3) «Μιλώντας για την απώλεια και το πένθος». 1η Εισαγωγική συνάντηση

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
 • Διάρκεια: 11 ώρες
 • Ημέρες: Σάββατο και Κυριακή
 • Ημερομηνίες: 14 & 15/12/2019 
 • Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Αθήνα (Μετρό Ομόνοια)
 • Δομή / Περιεχόμενο: 7 ώρες εισηγήσεων, 4 ώρες εργαστήριο (προβολή ταινίας και συζήτηση) 
 • Κόστος: 140 ευρώ
 • Ειδική τιμή: 120 ευρώ, για εγγραφές έως 30/10/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Στόχοι:
Να αναπτυχθεί ένας διάλογος για το πένθος μεταξύ επαγγελματιών, με όχημα την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση, την κλινική πρακτική και την εμπειρία μέσω της τέχνης.

Ώστε:
α) Οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας και
β) να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής.

4) «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ στα διαφορετικά στάδια της ζωής: Από την τεκμηρίωση στη θεραπευτική πρακτική, με το παιδί, τον ενήλικα, την οικογένεια, το σχολείο». 2η σειρά

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης
 • Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 - Μάιος 2020 
 • Ημέρες: Σάββατο και Κυριακή / Ώρες: 10 πμ – 3 μμ
 • Ημερομηνίες: 18 & 19/1/2020, 8 & 9/2/2020, 14 & 15/3/2020, 11 & 12/4/2020, 16 & 17/5/2020 
 • Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Αθήνα (Μετρό Ομόνοια)
 • Δομή / Περιεχόμενο : 50 ώρες εισηγήσεων και κλινικών και βιωματικών ασκήσεων
 • Κόστος: 350 ευρώ
 • Ειδική τιμή: 280 ευρώ για εγγραφές έως 15/12/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Στόχοι:
Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε:
α) Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

 

5) «Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιβάλλον Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής». 4η σειρά

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
 • Διάρκεια: 15 ώρες
 • Ημέρες: Σάββατο & Κυριακή
 • Ημερομηνίες: 1 & 2 Φεβρουαρίου 2020
 • Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Αθήνα (Μετρό Ομόνοια)
 • Δομή / περιεχόμενο: 11 ώρες εισηγήσεων & 4 ώρες μελέτες περιπτώσεων / πρακτική άσκηση
 • Κόστος: Αρχική τιμή 130 ευρώ 
 • Ειδική τιμή:100 ευρώ για εγγραφές έως 30/12/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.

Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης, τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης σε μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά σε περιβάλλον ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ώστε:

Να εξοικειωθούν με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα και να μπορούν να τα χειριστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 

6) «Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία Ψυχικής υγείας με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού». 2η σειρά. Εκπαίδευση e-learning. 

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας με κλινική δραστηριότητα με άτομα με ΔΑΦ
 • Ημερομηνία: Διαθέσιμο τώρα μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας tetedu.gr

Σκοπός:
Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Ώστε:
Να είναι σε θέση να αναπτύξουν αποδοτικά αυτή τη σχέση και να βελτιώσουν την κλινική τους πρακτική.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, κ. Παρασκευή Χούλη ,
Δευτέρα – Παρασκευή 10-4 μμ
Τηλέφωνο: 210 5731581, 6984601372
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθεί Αίτηση Συμμετοχής στο τέλος της σελίδας

 

Λίγα λόγια για το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης:

Στα 4 χρόνια της λειτουργίας του το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 370 επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας, σε περισσότερες από 400 εκπαιδευτικές ώρες.
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στηρίζονται στο συνδυασμό της επιστημονικής τεκμηρίωσης με την εφαρμοσμένη καλή κλινική πρακτική και εμπειρία, προσδίδοντας στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες προς αξιοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή.
Οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες με πολυετή κλινική εμπειρία στα θέματα που παρουσιάζουν.
Ο μέσος όρος ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτική περίοδο για το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυμαίνεται από 8,6/10 έως 9,2/10.

Επιπλέον σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στο προφίλ των εργαζομένων άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 η «Αμυμώνη» και η «Πυξίδα» μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση του προσωπικού τους στην «Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ψυχικής υγείας»

Από την περίοδο 2019-2020 θα παρέχουμε και υπηρεσίες e-learning μέσω της νέας μας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2019.

Μάθετε περισσότερα www.kpechios.gr/tete

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2019 - 2020»
Γράψτε το Επώνυμο σας.
Γράψτε ένα έγκυρο email.
Γράψτε το τηλέφωνο σας.
Επιλέξτε κάποιο από τα παραπάνω.
Επιλέξτε κάποιο από τα παραπάνω.
Επιλέξτε κάποιο από τα παραπάνω.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
0,00 EUR
Επιλέξτε κάποιο από τα παραπάνω.
 
0
0
0
s2sdefault

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.