Δομές Χίου

Παρουσίαση Δομών

Τμήμα Παιδιών & Εφήβων

Στα 23 χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων έχει εξυπηρετήσει περισσότερα από 3.700 άτομα.

Θεραπευτικά Προγράμματα

Οι κύριες υπηρεσίες αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση αναπτυξιακών και συναισθηματικών διαταραχών (π.χ. αυτισμός, δυσλεξία, δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο, γραφοκινητικές δυσκολίες, άγχος, υπερκινητικότητα, δυσκολίες συμπεριφοράς κ.α.). Η διεπιστημονική ομάδα είναι πολυμελής και περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, ειδικός εκπαιδευτικός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, γυμναστής, κοινωνικός λειτουργός, μουσικοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, διοικητικός.

Όλοι οι θεραπευτές του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Το προσωπικό έχει εξειδίκευση σε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους με στόχο την εξατομικευμένη και ταυτόχρονα ολιστιστική θεραπευτική προσέγγιση. Οι θεραπείες παρέχονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Ψυχαγωγικά / Δημιουργικά Προγράμματα 

Ομάδα ψυχαγωγίας Σβούρα: Μέσα από δημιουργικές - διασκεδαστικές δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια (παραμύθι-δραματοποίηση, μουσικοκινητική, εικαστικά - κατασκευές), επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση, η ενθάρρυνση της έκφρασης και η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών. 

Ημερήσιο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα: Τα παιδιά συμμετέχουν σε ποικιλία δραστηριοτήτων, με παιχνίδια, δράση, και εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά από έμπειρους θεραπευτές και βασίζονται στα αναπτυξιακά στάδια του κάθε παιδιού. Στόχοι του προγράμματος είναι η συνεργασία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες και η απόκτηση ερεθισμάτων. Απευθύνεται σε παιδιά από 3 έως 10 ετών.

Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές με στόχο τη διερεύνηση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους.

Από τη συνέντευξη και τα τεστ προκύπτει η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία παραδίδεται στο μαθητή και αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζει.
tpe.jpg

Το Τμήμα Παιδιών και Εφήβων προσφέρει τις εξής αξιολογήσεις και θεραπευτικά προγράμματα:

 • Παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα
 • Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχοθεραπεία
  1. Ψυχοδυναμικής προσέγγισης
  2. Συστημικής προσέγγισης
  3. Οικογενειακή θεραπεία
  4. Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης
  5. Προσέγγισης Γκεστάλτ (GESTALT)
  6. Μουσικοθεραπεία
 • Συμβουλευτική γονέων

 • Τηλεαποκατάσταση


  Επίσης θεραπευτικά προγράμματα μέσω τηλεδιάσκεψης για παιδιά/εφήβους απομακρυσμένων περιοχών που δεν έχουν δυνατότητα να λάβουν κάποιο είδος δια ζώσης θεραπείας. Πρόκειται για ένα δεκαετές πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται στο λογισμικό με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και εκτελείται με την συμβολή οπτικοακουστικών μέσων και αφορά:

  1. Πρόγραμμα αποκατάστασης για διαταραχές λόγου –ομιλίας και επικοινωνίας
  2. Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
  3. Ψυχοκοινωνική παρέμβαση για κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου (ΚΜΨΥ) ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007 και είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» που στοχεύει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Η λειτουργία της εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και διαθέτει την υπ’ αριθμ.Υ5β/Γ.Π.82961/10.11.2014 άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.
Η διεπιστημονική ομάδα της ΚΜΨΥ (Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής) πραγματοποιεί τακτικά κλιμάκια, ανά 15νθήμερο ή μηνιαία, τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Ψαρών και Οινουσσών. Οι υπηρεσίες της ΚΜΨΥ απευθύνονται στο σύνολο των κατοίκων του Νομού Χίου και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν Ψυχιατρική Εκτίμηση, χορήγηση και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, υποστηρικτική παρακολούθηση (follow-up), ψυχολογική υποστήριξη, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κ.α.

Ειδικότερα απευθύνονται:

 • σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές ή/και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • στις οικογένειες των πασχόντων
 • σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση ψυχικής νόσου
 • στον υγιή πληθυσμό, εφαρμόζοντας προγράμματα πρόληψης
 • λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση της νόσου
 • εξάλειψη του στίγματος που προκαλεί η ψυχική νόσος μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
 • έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με σκοπό τη μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας της νόσου
 • μακροχρόνια φροντίδα, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη με σκοπό τον περιορισμό της ανικανότητας και της μειονεξίας που προκαλεί η νόσος
 • νοσηλεία - περίθαλψη κατ' οίκον σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο
kmpy.jpg

Η ΚΜΨΥ, βασιζόμενη στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρική στοχεύει:

 • στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται
 • στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου μέσα στην ίδια την κοινότητα σε περιοχές όπου η γεωγραφική τους διαμόρφωση, καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη φύση των ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Όλοι οι θεραπευτές της ΚΜΨΥ πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ΚΜΨΥ λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

To "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου», με κωδικό MIS 5031713.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου μέσω του υποέργου «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης θα σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης των ασθενών και της οικογένειας τους σε περιόδους κρίσεων της νόσου, προτείνοντας άμεσα ένα εντατικό πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα. Μετά την ύφεση της οξείας φάσης, η παρακολούθηση θα μπορεί να συνεχίζεται εντασσόμενη στο τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των κλιμακίων.


Επίσης μέσω του υποέργου «Ενίσχυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες» θα προσφέρει ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση και συγκεκριμένη θεραπευτική πρόταση για όλες τις πιθανές παιδοψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες ή ψυχολογικές δυσκολίες που μπορεί να εκδηλωθούν σε παιδιά. Επιπροσθέτως η συνεργασία της ΚΜΨΥ Χίου με την Εισαγγελία καθώς και τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τον προσφυγικό πληθυσμό αναδεικνύει τεράστιες ανάγκες Παιδοψυχιατρικής εκτίμησης και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και πολυπροβληματικών οικογενειών σε όλο το νησί της Χίου που δραστηριοποιείται.


Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των στελεχών της ΚΜΨΥ Χίου στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αυτοκινήτου (Υποέργο 3 της Πράξης).

Γενικότερα η υλοποίηση της πράξης θα ικανοποιήσει τον ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ο οποίος αφορά τη "Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες", αφού στοχεύει ακριβώς στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες.


Επίσης, με την υλοποίηση της πράξης θα ικανοποιηθεί και ο ειδικός δείκτης αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» αφού η χρηματοδότηση της πράξης θα εξασφαλίσει ότι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με την λειτουργία της θα είναι σε θέση να προσφέρει βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς της.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7:00 έως και τις 15:00, για δεκαοχτώ (18) μήνες και συγκεκριμένα από 16/9/2019 έως και 15/2/2021, στις εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου, Εγκρεμού 30, Χίος καθώς και στα κατά τόπους περιφερειακά ιατρεία που μεταβαίνει η ΚΜΨΥ Χίου ή κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται αναγκαίο.


kmpy.png

Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων

Το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Ψ.Υ.Ε.) ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ανεξάρτητη δομή του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στη Χίο, το Νοέμβριο του 2014. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ενήλικες με ψυχικές δυσκολίες. Στόχος της δομής είναι η πρόληψη, η προσωπική ανάπτυξη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών των εξυπηρετούμενων.

Στο Τ.Ψ.Υ.Ε. παρέχεται διάγνωση και θεραπεία για ένα ευρύ φάσμα ψυχικών δυσκολιών: διαταραχές διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, ψυχωσικές διαταραχές, διαταραχές διατροφής, αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, νοητική στέρηση κ.λ.π.), διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Όλες οι θεραπείες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Τα ραντεβού γίνονται στα γραφεία της δομής ή / και κατ’ οίκον, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη δομή είναι οι ακόλουθες:

 • Ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση(πιο συγκεκριμένα διαγνωστική εκτίμηση, χορήγηση και παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, follow-up)
 • Ψυχοθεραπείες διαφόρων τύπων (παρέχονται υποστηρικτικού τύπου ψυχοθεραπεία, συστημική ψυχοθεραπεία, γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ψυχοδυναμικού τύπου ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους)
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση (δηλαδή βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν στους βασικούς τομείς της λειτουργικότητας ενός ατόμου: αυτό-φροντίδα, ατομική υγιεινή, κυκλοφοριακή αγωγή, οργάνωση προσωπικού χώρου, οικιακές εργασίες, διαχείριση χρημάτων, χρήση τεχνολογίας, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, οργάνωση προσωπικού ημερήσιου προγράμματος, κοινωνικές δεξιότητες)
 • Ψυχολογικά τεστ (τεστ νοημοσύνης WAIS-IV GR, τεστ προσωπικότητας MMPI-2, προβολικές δοκιμασίες).
 • Συμβουλευτική οικογενειών ατόμων με ψυχικές δυσκολίες ή/και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
 • Βιωματικού τύπου σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης.
 • Δράσεις Αγωγής Υγείας της κοινότητας.
tpye.jpg

Η Διεπιστημονική Ομάδα στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες :

 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικό λειτουργό
 • Εργοθεραπευτή
 • Διοικητικό υπάλληλο

Όλοι οι θεραπευτές του Τ.Ψ.Υ.Ε. πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το Τ.Ψ.Υ.Ε. λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.