Δομές Αθήνας

Παρουσίαση Δομών

Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική

«Στην αυλή του κόσμου»

Στο Περιστέρι Αττικής, από το 2008, βρίσκεται το Κέντρο Ημέρας (Κ.Η.) για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ), «Στην αυλή του κόσμου». Το Κ.Η. είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» που στοχεύει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Διαθέτει την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.82959/10-11-2014 άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.
Το Κ.Η. λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 15-22 ετών) με Δ.Α.Φ. Σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών του, τη στήριξη των οικογενειών τους, την αγωγή της κοινότητας καθώς και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών.

Είναι μία από τις ελάχιστες δομές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται και καλύπτονται οι ανάγκες εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας.

Με κύριο μέλημα τη βελτίωση της καθημερινότητας των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αυτισμό, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση
 • Eξατομικευμένη Θεραπευτική αποκατάσταση στηριζόμενη στις αρχές του ΤΕACCH, του ΑΒΑ, του PECS, του SI, Intensive Interaction, της Sherbone
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση 
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή


avli.jpg
Η φιλοσοφία που διατρέχει όλες τις συνιστώσες του θεραπευτικού προγράμματος, είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας και της μοναδικότητας κάθε μέλους που επωφελείται των υπηρεσιών του Κ.Η. Με άξονα την παραπάνω θέση δομείται γύρω από το άτομο μια σειρά θεραπευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του μέλους και της οικογένειας του.

Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο να υποστηρίξουν το άτομο με Δ.Α.Φ., να το βοηθήσουν να αναπτύξει το κομμάτι της επικοινωνίας και να προωθήσουν την κοινωνικοποίηση του σε ομάδες συνομηλίκων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από την εναλλαγή ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων.

Σημαντικό μέρος των προγραμμάτων του Κ.Η. (τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο) λαμβάνουν χώρα στην κοινότητα υπό τη μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (ψώνια, σουπερ-μάρκετ, λαϊκή, εκδρομές), με κύριο στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την προώθηση της αυτονομίας, την ένταξη στην κοινότητα και την καταπολέμηση του στίγματος.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, υλοποιούνται και συντονίζονται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κ.Η., η οποία αποτελείται από: Παιδοψυχίατρο, Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, Γυμναστή Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων, Διοικητικό Υπάλληλο.

Όλοι οι θεραπευτές του Κ.Η. πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το Κ.Η. λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.

Ηλίανθος

Ο «Ηλίανθος» είναι Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.). Λειτουργεί στο Περιστέρι Αττικής από το 2010 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών, εφήβους και νεαρούς ενήλικες. 

Τα θεραπευτικά προγράμματα έχουν ως κεντρικό άξονα την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των εξυπηρετούμενων.

Συγκεκριμένα το πρωί έφηβοι και νεαροί ενήλικες με αυτισμό παρακολουθούν πολύωρο θεραπευτικό πρόγραμμα από εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Το απόγευμα πραγματοποιούνται ειδικές συνεδρίες, ομαδικά προγράμματα καθώς και πολύωρο θεραπευτικό πρόγραμμα όπου οι ωφελούμενοι παρακολουθούν ένα ελάχιστο 8 ωρών την εβδομάδα σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες τους ανάγκες.

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν τη γενίκευση των δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα με κύριο μέλημα τη βελτίωση της λειτουργικότητας στην καθημερινότητα των οικογενειών με μέλος άτομο με Δ.Α.Φ. αλλά και των ίδιων των ατόμων με Δ.Α.Φ. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σταθερή και τακτική επικοινωνία με κάθε άλλο σημαντικό πλαίσιο του ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία).

Τί περιλαμβάνουν;

Μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών, παγκοσμίως αναγνωρισμένων, θεραπευτικών μεθόδων στην αποκατάσταση ατόμων με Δ.Α.Φ. (TEACCH, A.B.A., PECS, Κοινωνικές Ιστορίες, Ψυχοκινητική Αγωγή, Αισθητηριακή ολοκλήρωση, Κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherbone, Intensive Interaction κ.α.) τα θεραπευτικά προγράμματα, με βασικό στόχο την ενίσχυση υπαρχουσών δεξιοτήτων και την κατάκτηση νέων, περιλαμβάνουν:

Άλλες Υπηρεσίες
 • Διάγνωση
 • Παροχή Εποπτείας σε ειδικούς οι οποίοι κάνουν παράλληλη στήριξη σε άτομα με Δ.Α.Φ. που είναι ενταγμένα στην προσχολική ή στην πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση.
 • Παιδοψυχιατρική / ψυχιατρική παρακολούθηση
 • Παροχή Εποπτείας στην Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία κοινωνικής & συναισθηματικής ανάπτυξης

ilianthos.jpg
Για γονείς

Με κύριο μέλημα την ενδυνάμωση και διαρκή υποστήριξη των γονέων, και σε συχνότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής. Συγχρόνως, πραγματοποιούνται και ομαδικές συναντήσεις γονέων με έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους με τρόπο που να ενισχύει την πρόοδο του παιδιού τους.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ηλίανθου», λειτουργεί από το 2011 η δράση «Ναυτίλος» Φιλοξενία το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος σκοπός είναι η αποσυμπίεση των οικογενειών των φιλοξενούμενων εφήβων - νεαρών ενηλίκων με Δ.Α.Φ. Τα προγράμματα έχουν στόχο κυρίως την ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων. 

Η Διεπιστημονική Ομάδα στελεχώνεται από παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, γυμναστή προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, μουσικοθεραπευτή και διοικητικό υπάλληλο.

Όλοι οι θεραπευτές του «Ηλίανθου» πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την άσκηση του επαγγέλματός τους κι έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες γνώσεις και εξειδικεύσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Ο «Ηλίανθος» λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και τη διαφύλαξη της εχεμύθειας.
 

Ειδική Μονάδα Ψυχικής Υγείας

«Οσελότος»

Η Μονάδα «Οσελότος» ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί δομή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

Σκοπός της Μονάδας «Οσελότος» είναι η ολιστική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Μονάδα είναι:

 • Διάγνωση
 • Θεραπευτική Παρέμβαση & Αποκατάσταση
 • Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης
 • Αγωγή Κοινότητας

Οι υπηρεσίες μας είναι εξειδικευμένες και παρέχονται σε ατομική και ομαδική βάση.
Στα πλαίσια της λειτουργίας μας, συνεργαζόμαστε με Υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία ανηλίκων, Αστυνομικές Αρχές και Εκπαιδευτικούς.
oselotos_team.jpg

Απευθυνόμαστε σε:

 • Εφήβους και νεαρά ενήλικα άτομα (έως 23 ετών) οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (ψυχικές διαταραχές, δυσλειτουργικές οικογένειες).
 • Εφήβους και νεαρά ενήλικα άτομα που βρίσκονται σε εμπλοκή με το νόμο.
 • Οικογένειες και το ευρύτερο περιβάλλον των ατόμων αυτών.
 • Εκπαιδευτικούς
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας στελεχώνεται από: Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Εγκληματολόγο, Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νομικό.Αθήνα

Διεύθυνση :

Χρυσολωρά 10-12 ,  121 32 , Περιστέρι

Τηλέφωνο :

2105789190, 5782341, 5731581

Φάξ :

2105789191

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα νέα του κέντρου μας.
Συμφωνώ με την Πολιτική Προστασίας
Subscribe now

Σύνδεση μελών ΚΠΕ

Χίος

Διεύθυνση :

Εγκρεμού 30 , 82131   Χίος

Τηλέφωνο :

2271020000

Φάξ :

2271021213

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.