Νεκταρία Χατζηιωάννου – Δημητρίου

Η Νεκταρία Χατζηιωάννου – Δημητρίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως διοικητικός υπάλληλος σε μονάδες ψυχικής υγείας καθώς και στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και κατέχει τη θέση της Γραμματέως της εταιρείας από το 2010. Εκπροσωπώντας το Κ.Π.Ε. συμμετέχει επίσης, σαν εκλεγμένο μέλος, και στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και οικογένειες» ως Γενική Γραμματέας.

Παράλληλα με αυτά τα καθήκοντα, κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Π.Ε. Ως Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών συντονίζει όλα τα τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Προβολής και Προώθησης και του Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων. Είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της διοικητικής οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας του Κ.Π.Ε.