Νικολέττα Μαυροειδή

Η Νικολέττα Μαυροειδή, ιατρός παθολόγος –επιδημιολόγος, είναι υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης από τη σύστασή του στις αρχές του 2014.

Με βασικό πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, διδακτορικό από την ίδια σχολή και μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η Νικολέττα εργάζεται τα τελευταία 20 χρόνια στο χώρο της επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας. Τα τελευταία 16 χρόνια ασχολείται συστηματικά, ως εκπαιδεύτρια και συντονίστρια, με την εκπαίδευση επαγγελματιών στο χώρο της επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας, σε ακαδημαϊκό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έχει συμμετάσχει και συντονίσει ερευνητικές εργασίες και εποπτεύσει την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών. Έχει ανακοινώσει τη δουλειά της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.